Data-analys, nästa steg för tillverkande företag

Data-analys utgör en helt central roll för framtidens tillverkande företag. Med mer och mer data, fler anslutna maskiner och enheter ökar betydelsen av att ha bra processer och verktyg för data-analys.

Boka möte
Enabi analysverktyg - leveransprecision

Framtidens tillverkning

4e industriella revolutionen

Man kallar det för IR 4.0. Den fjärde industriella revolutionen som tar oss från det tidigare steget som handlat om robotisering, automation och digitalisering. Nu väntar nya utmaningar. IR 4.0 innefattar många olika områden, bland andra integrerade maskiner, IoT, smarta fastigheter, AI, 3D-printing och fler områden. När man tittar närmare på de tekniker som driver utvecklingen så har de flesta en sak gemensamt, data. Med fler och fler tekniker, program och sensorer blir det viktigt att ha rätt verktyg som kan centralisera data och analysen av data. Att kunna göra "big data"-analyser med hjälp av AI och Machine Learning blir nödvändigt för att hitta de samband som människor annars missar.

Data-analys är kärnan av IR 4.0

Datadrivet tankesätt

Datadrivet tankesätt är ett begrepp för när vi använder fakta och data för våra beslut. Förståelsen för datans betydelse, vilken data som behövs för att fatta rätt beslut, hur datan behöver analyseras. I en framtid där datamängderna är enorma och uppgifterna gäller det att befästa en kultur i bolaget som uppmuntrar och stimulerar datadrivet tankesätt. Det handlar om att integrera analysen i befintliga processer och rutiner. Men också tillhandahålla verktyg som på ett effektivt sätt kan analysera data. Det är inte längre bara excel-nördarna som behöver analysera, därför behövs enklare och kraftfullare verktyg.

Kraftfull plattform

Enabi är ett webbaserat verktyg som kan användas av många olika enheter. Med hjälp av kraftfull datahantering kan enabi ta fram och synliggöra nyckeltal och analyser som inte tidigare var möjligt. Ett lättanvändt program hjälper fler att börja analysera mer.

  • Framtidssäkrad centralisering av data från olika system
  • Knyt analysarbetet till processer och processägare
  • Interaktivt analysverktyg i webben
  • Använd TV-skärmar för att fördela information
  • Lägga inte tid på att bygga och underhålla rapporter
  • Effektivare möten med direkt feedback och insikter

Fortsätt den digitala resan

1. Digitalisera, 2. Analysera

Svensk tillverkningsindustri har kommit långt på den digitala resan. Sverige är det näst mest digitaliserade landet i EU. De digitala systemen lagrar mängder av data, data som skulle kunna leda till helt nya nyckeltal och insikter, som i sin tur kan stärka företagens konkurrenskraft. Utmaningen är att ta tillvara på potentialen - och med rätt analysverktyg är det möjligt.

Redo för framtidens analys?

Vi älskar att prata data-analys och business intelligence. Alla företag är olika och därför ser också behoven olika ut för varje bolag. Vi hjälper er med en kartläggning för ert företag och hjälper bli en mer datadriven organisation.

Boka möte